Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamantu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usług informatycznych najwyzszej jakości. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza nie podlegają przekazywaniu jakimkolwiek podmiotom i służą jedynie do prowadzenia prawem działalnosci Podmiotu w zakresie kontaktu z klientem. Polityka prywatności